Опціонні спреди та операції з покритими опціонами, їх використання в хеджуванні


План.

1 Опціонні спреди.

2 Операції з покритим опціоном.

3 Використання опціонів для хеджування.

1 На ринку опціонів існує взаємозв'язок різних опціонів:

Бичий спред - торговець купує опціон покупця і продає опціон покупця з більш високою ціною зіткнення. При підвищеній ринковій кон’юнктурі такий опціон має принести прибуток.

Ведмежий спред – є протилежною операцією, коли купується опціон на продажу з більш низькою ціною зіткнення, і при зниженій ринковій конюнктурі операція приносить прибуток.

Якщо торговець не знає, в якому напрямку будуть змінюватися ціни, він може купити як опціон продавця, так і опціон покупця – Подвійний опціон. Якщо обидва опціони купуються по тій самій ціні зіткнення, то ця операція називається Стредл або спред по нестійкості.

Опціонний стредл передбачає одночасну купівлю чи одночасну продажу двох опціонів різного типу, тоді як спред представляє собою одночасну купівлю і продаж опціонів одного типу.

Продаж опціонного стредла заключається в продажі опціону на продажу і опціону на купівлю. Ця операція дозволяє розширити діапазон цін, в якому продавець опціону буде одержувати прибуток, А використовується ним, коли очікується відносно стабільний ринок.

Купівля опціону стредла оправдана лише при дуже нестабільному ринку з важко прогнозованою тенденцією зміни цін.

Якщо в опціонних стредах опціон на купівлю придбаний по ціні зіткнення більшій, ніж ціна опціону на продажу, операція називається Стренгл. При цьому покупець подвійного опціону виграє від росту нестабільного ринку, а продавець – від підвищення його стабільності.

Іншим варіантом є купівля опціону одного типу і продажа опціону іншого типу:

1) купівля опціону на купівлю і продажа опціону на продажу;

2) купівля опціону на продажу і продажа опціону на купівлю.

Результати можуть бути різні, бо торговець не відмовиться від прибутку, якщо ринок рухається в напрямку купленого опціону, або терпить збитки, якщо не вгадав напрямок ринку.

Іноді в таких операціях більше опціонів продається, ніж купується. Це зменшує вартість купівлі, але збільшує ризик. Звичайно торговець продає опціонів не більше, ніж в 2-3 рази більше, ніж купив. Такого роду спреди називаються раціо-купівля або раціо-продажа.

Існує комбінація зворотний раціо-спред, яка є оберненою до раціо-спреду. При цьому один опціон продається і більше ніж один опціон купується. В одному випадку продається опціон на купівлю з більш низькою базисною ціною, а купується кілька опціонів з більш високою ціною. Це дає збільшення прибутку на ринку З підвищеною тенденцією і обмеження втрат при понижуючій тенденції.

Зворотний раціо-спред На продажу означає продажу одного опціону на продажу з високою ціною зіткнення і купівлю кількох таких опціонів з більш Низькою ціною з метою досягти збільшення прибутку на ринку з понижуючою кон’юнктурою.

Календарний спред заключається в купівлі опціону з одним терміном і продажем опціону на наступний місяць.

Існує ще кілька стандартних комбінацій з опціонами.

метелик – купівля опціону покупця по ціні Х, а продажа двох опціонів покупця по ціні У, купівля опціону на купівлю по ціні Z, де Х У Z. З опціонами на продажу навпаки.

кондор – купівля опціону на продажу по ціні V, продажа опціону на продажу по ціні Х, продажа опціону на продажу по ціні У, купівля опціону на продажу по ціні Z, де VХУZ. Так само можна здійснити з опціонами на купівлю.

Комбінація метелик і кондор мають обмежений прибуток, і обмежений збиток і переважно використовуються, коли теоретичний і реальний рівні премії відрізняються.

І в цих операціях змінною величиною є або вид опціону, або його термін, або умови опціону.

Мета всіх комбінацій в захисті від можливих втрат при не передбачуваних чи значних коливаннях цін. Втрати з однієї сторони операцій покриваються великим чи меншим розміром прибутку з іншої сторони.

2 Покриті опціони передбачають поєднання операцій з опціонами з угодами з ф’ючерсними контрактами. Такі операції можуть здійснюватись в таких комбінаціях:

- проста угода опціону і ф’ючерсна конверсійна угода;

- обернена угода.

Проста угода представляє собою комбінацію опціонної угоди з протилежною угодою ф’ючерсного контракту.

- продавець опціону на купівлю купує ф’ючерсний контракт;

- продавець опціону на продажу продає ф’ючерсний контракт;

- покупець опціону на купівлю продає ф’ючерсний контракт;

- покупець опціону на продажу купує ф’ючерсний контракт.

На результат операції впливає Придбання опціону без грошей, при грошах.

Такі операції можуть починатися і з 2-ї частини, тобто з операцій з ф’ючерсними контрактами.

Наприклад, покупець ф’ючерсного контракту, якому необхідно ввести маржу, може продавати опціон на купівлю і внести премію в якості оплати. Пізніше він може купити опціон. Продавцями опціонів часто є інвестори, хеджири, які страхують операції з реальним товаром.

Покупець опціону робить це, маючи на руках куплений, чи проданий контракт, по якому уже є прибуток. Опціон дозволяє обмежити ризик втратити цей прибуток, але зберігає можливість подальшого його збільшення.

Якщо таку операцію здійснюють інвестори, то вони розраховують на суттєву зміну ціни. Щоб звести до мінімуму свої витрати, вони купують опціон без грошей за більш низьку премію. При цьому ступінь страхування від збитків при несприятливій тенденції цін знижується.

Конверсійна угода. Суть її полягає в тому, що торговець купує опціон продавця, продає опціон покупця і купує ф’ючерсний контракт. Обидва опціони мають одну і ту ж ціну зіткнення і один термін закінчення. Ф’ючерсний контракт має той же термін виконання, що і опціони, і його ціна повинна бути максимально близькою до ціни, зафіксованої в опціонах.

Якщо ціна ф’ючерсного контракту перевищує ціну зіткнення опціону покупця, то право на купівлю використовується купившим його і довга позиція автоматично закривається, а право на продажу, тобто опціон продавця, залишається невикористаним.

Якщо ціни ф’ючерсних контрактів до закінчення терміну падають нижче ціни зіткнення в опціонах, то сам торговець використовує своє право на продажу, таким чином автоматично ліквідується його довга позиція по ф’ючерсному контракту, проданий ним опціон покупця залишається невикористаним.

Зворотна угода, коли торговець купує опціон покупця, продає опціон продавця і ф’ючерсний контракт. Обидва опціони мають одну ціну зіткнення і один термін закінчення. Ф’ючерсний контракт має той самий термін виконання і його ціна повинна бути по можливості близькою до ціни, Фіксованої в опціонах.

Якщо ціни поточних ф’ючерсних контрактів перевищують ціни зіткнення до часу закінчення терміну, то торговець здійснює своє Право на купівлю контракта і тим самим автоматично закривається коротка позиція по ф'ючерсу, а опціон продавця не використовується.

Якщо ціни ф'Ючерсних контрактів падають, то той хто володіє опціоном продавця, виконує його, а Коротка позиція по контракту, що є в торговця, автоматично ліквідовується. При цьому опціон покупця залишається не використаним.

Комбінація купівлі фізичного товару чи ф’ючерсного контракту і купівлі опціону на продажу називається синтетичним опціоном на купівлю, оскільки його графік прибутку і втрати одинаковий з опціоном на купівлю. Коли опціон на продажу стає опціоном при грошах І його прибутковість зростає, Вартість реального товару чи ф’ючерсного контракту падає в тій самій пропорції. Але якщо на ринку відбувається підвищення цін, опціон стає невигідним, зате вартість реального товару чи ф'Ючерса зростає.

Комбінація із продажу ф’ючерсного контракту чи реального товару і купівлі опціону на купівлю називається Штучним опціоном на продажу. З ростом цін прибуток по опціону на купівлю урівноважує втрати по реальному товару чи ф’ючерсному контракту.

Якщо ринок характеризується падінням цін, прибуток по реальному товару чи ф'ючерcному контракту збільшується.

3 Використання опціонів для хеджування.

Купівля опціону на купівлю – в певних випадках така операція може здійснюватись для того, щоб зафіксувати максимальну ціну на купівлю реального товару в майбутньому.

Купівля опціону на купівлю покаже до даного хеджу з ф'ючерсами так як обидві угоди страхують від підвищення цін. На відміну від довгого хеджу опціон на купівлю дозволяє виграти у випадку більш сприятливої ціни. В обох випадках треба враховувати базис.

Цей принцип поширюється і на покупців опціону на продажу, коли покупець страхує кінцеву продажу на наявному ринку проти падіння цін. Якщо ціни підвищуються, опціон може бути реалізований і товар проданий по більш високій ціні.

Купівля опціонів на продажу дуже подібна до хеджування продажу з ф’ючерсами, оскільки обидві операції забезпечують захист від зниження цін. Часто ця операція проводиться для встановлення мінімальної ціни продажу наявного товару. Але на відміну від ф’ючерсного хеджу, опціон на продажу дозволяє виграти у випадку більш сприятливої ціни.

При використанні операції з опціонами приймається до уваги малий бізнес. Якщо купується опціон на купівля, щоб зафіксувати максимальну ціну купівлі, то премія добавляється до ціни зіткнення і добавляється очікуваний базис. Якщо купується опціон на продажу для фіксації мінімальної продажної ціни, то премія вираховується із ціни зіткнення і добавляється очікуваний базис.

Використання опціонів для хеджування проводиться таким чином, щоб досягнути рівноваги між прибутком по опціонах і втратами на реальному ринку. При цьому треба врахувати, що рівний об’єм опціонів і фізичного товару не дає ефекту, оскільки премія опціону буде змінюватися в тій пропорції, що і ціни на реальний товар.